Tarieven en facturatie

Tandheelkundige tarieven

De tandheelkundige tarieven in Nederland worden jaarlijks wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit.  U vindt hieronder de tarieven welke gelden per 1 januari 2020:

Tarieven Tandartspraktijk Purmerend Zuid 2020

Materiaal- en techniekkosten

Onderstaand vindt u onze inkoopprijzen van materiaal- en techniekkosten bij het tandtechnisch laboratorium. Deze tarieven worden conform de richtlijnen van de Nederlandse Zorg autoriteit aan u doorberekend. Wij werken samen met een tandtechnisch lab waar wij vertrouwen in hebben en waar we een goede samenwerking mee hebben. Op een eventuele begroting vindt u de techniekkosten voor uw individuele situatie terug.

U vindt hieronder de tarieven van ons tandtechnisch lab (techniekkosten) welke gelden per 1 januari 2020:
Excent tandheelkundige tarieven 2020

Begroting

Indien een behandeling meer kost dan 250 euro, zijn wij wettelijk verplicht voor het starten van de behandeling u een begroting op maat te geven. Zo heeft u vooraf inzicht in de te verwachten kosten. Een begroting is altijd onder voorbehoud. Afhankelijk van de behandeling en het techniekwerk kunnen de kosten hoger of lager uitvallen dan oorspronkelijk begroot. Soms kunnen zich namelijk onvoorziene zaken voordoen tijdens een behandeling. Dit wordt dan altijd met u besproken. Indien de behandeling naar verwachting hoger uitkomt dan 5.000,- dan kan er alleen met de behandeling worden gestart nadat u de begroting voor akkoord heeft ondertekend. Ook bij behandelingen onder de 250 euro bent u vrij bij ons een begroting op te vragen.

Vergoeding door de verzekering

Om te weten of een tandartsbehandeling wordt vergoed kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Dit verschilt namelijk per verzekeraar, per afgesloten polis en per behandeling. U vindt de tandheelkundige codes op uw begroting.

Jaarlijks kunt u voor het einde van het kalenderjaar een nieuwe zorgverzekering afsluiten en daarbij ook van half november tot februari uw aanvullende (tandarts)verzekering. Kijk daarom voordat u een nieuwe zorgverzekering afsluit naar uw persoonlijke situatie. Zo kunt u bepalen of de zorgverzekering past bij uw eigen wensen en behoefte. Daarnaast veranderen zorgverzekeraars jaarlijks de voorwaarden of dekkingen van hun aanvullende verzekeringen. Controleer daarom altijd goed of de premie is veranderd en of de zorg die u nodig hebt nog vergoed wordt.

Facturatie

Wij factureren onze verleende zorg zelf aan u, wij werken dus niet samen met declaratiebedrijven. Zo blijft het kostenoverzicht voor zowel ons als u transparant en overzichtelijk. Mochten er problemen zijn met een betaling, wilt u in termijnen betalen of wilt u tijdelijk uitstel van de betaling, dan kunt u met ons contact opnemen om dit bespreekbaar te maken. Indien u verzekerd bent voor de tandheelkunde, kunt u zelf uw ontvangen zorgnota opsturen of online declareren bij uw zorgverzekering, meestal ontvangt u de vergoeding voor de verleende zorg binnen 3 á 5 werkdagen, dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.